Saimaan Sähkö ja Lvi Oy

Suorittaa sähkö-,lvi-urakointia, rakennus ja maanrakentamiseen liittyviä töitä pääosin Etelä-Karjalan alueella. Erityisosaamisena ovat uudisrakennusten ja saneerauskohteiden talotekniikan työt, rakennustyöt ja maanrakentamisen työt. Asiakkainamme ovat niin yksityiset kuin julkinen sektori ja yritykset. Erikoisosuuden liikevaihdosta muodostaa sellaiset huoltoon liittyvät palvelut, kuten kiinteistöjen ja asuinrakennusten huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Yritys on perustettu 2014 ja työllistää tällä hetkellä 6 henkilöä.

Henkilökunta on sitoutunut yritykseen ja vaihtuvuus on pientä. Henkilöstöllä on vahva ammattitaito ja kokemus työmaiden hoitamisesta sekä motivoituminen työtehtäviin. Yrityskulttuurimme juontaa juurensa osittain yrityksen perustamisajankohtaa pidemmälle ajalle. Suurin osa henkilökunnasta on työskennellyt yhdessä jo edellisissä työpaikoissa. Työtavat ja taidot ovat olleet tuttuja jo taloon tullessa. Myös yrittäjillä aiempi yrittäjä kokemus taustalla.

Nopeasti kehittyvällä teknisellä alalla koulutuksella ja opastuksella on suuri merkitys ammattitaidon ylläpitämisen ja työtehtävien turvallisen suorittamisen kannalta. Koulutus toteutetaan pääasiassa työtehtävien yhteydessä.

Sähköturvallisuuteen liittyvä erityiskoulutus on haettu muualta. Laatujärjestelmän ISO 9002 sähköturvallisuus standardien käyttöönoton v.1997 yhteydessä monet jo käytössä olleet menettelytavat saatiin kirjoitettuun muotoon. Laatujärjestelmällä pyritään hyvään systemaattisuuteen ja tehokkuuteen toiminnassa. Siinä on painotettu erityisesti varsinaisen työn toteuttamista työmaalla mm. työ- ja toimintaohjein.